«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексине кош келиңиз

Ноокат районундагы «Россия» колхозунун тарыхын чагылдырган тарых музейинин жаралуу таржымалы.

Ноокат районундагы «Россия» колхозунун тарыхын чагылдырган тарых музейинин жаралуу таржымалы.

1979-жылы март Мел мектепте тарых мугалими болуп иштечумун. Ошол жылы ар бир предмет боюнча кабинет уюуштургула деп талап болгон. Ошондо «Россия» колхозунун башкармасынын торагасы Токтомат Зулпуев мен жасаган тарых кабинетти коруп чыгып, колхозго тарых музейин куралы ошого иштеп бер деп сунуш кылды. Мен дароо эле макул болдум. Ал киши музей учун имарат кура баштады. Мен экспонат топтой баштадым. Ошентип тура бир жарым жылда имарат буту. Мен 3530 экспонат жыйнадым. Музейдин шылтоосу менен Орто азиядагы музейлерди дээрлик толук коруп чыктым. Даяр имаратка экспонаттарды жайгаштыра баштадык. Оштогу Маданият башкармалыгынан А. Абдурасулов жардам берди. 1980-жылдын 18-сентябрь куну Кыргыз ССРы боюнча маданият кызматкеринин кочмо семинары болуп, Маданият министри Нусупова Жумагыл Нусуповна музейди ачып берди. Музейдин иштегенине быйыл 33 жыл болду.

Музей 8 залдан турат.

1.феодализм

2.кол онорчулук

3.октябрь революциясы В.И.Ленин

4.жаратылыш залы

5.колхоздоштуруу 1828-1932-ж.ж.

6.Улуу Ата мекендик согуш залы

7.жер жана агрардык реформа 1991-1992-ж.ж.

8.Токтомат Зулпуевди эскеру залы