«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексине кош келиңиз

«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексинин тарых бөлүмү

«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексинин тарых бөлүмү

Түштүк Кыргызстандын материалдык жана руханий маданиятын, музей коллекцияларын изилдөө, элге көрсөтүү жана жайылтуу.

•         Кыргызстанда болуп жаткан социалдык-экономикалык жана маданий көйгөйлөрдү
чагылдырган көргөзмөлөрдү, тарыхый майрамдарды, юбилейлерди уюштурат.

•         Музейдин фондунда сакталып турган материалдарды изилдейт жана андан
убактылуу көргөзмөлөрдү уюштурат.

•         Музейдин фондун толуктоо учун изилдөө жана жыйноо иштерин жүргүзөт.

•         Туштук Кыргызстанда жайгашкан тарыхый-археологиялык эстеликтердин абалын
көзөмөлдөйт. Эгерде зыян жеткирген фактылар болсо, тийиштуу органдарга
кайрылат.

•         Музейдин келечектеги илимий концепциясын, текст экскурсияларын, методикалык
көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга катышат.

•         Жол көрсөткүчтөрдү, буклеттерди, китепчелерди ж.б. даярдайт.