«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексине кош келиңиз

«Сулайман-Тоо» Улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин казынасынын баа жеткис коллекциялары

«Сулайман-Тоо» Улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин казынасынын баа жеткис коллекциялары

«Сулайман-Тоо» Улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин казынасы Кыргызстандагы  эн ири казыналарынын бири болуп эсептелинет.

Музейдин илимий казына бөлүмүндө сакталган буюмдар төмөнкүдөй төмөндөкүдөй коллекцияларга бөлүнөт.

1.Баалуу металлдар коллекциясы

2.Курал жарактар коллекциясы

3.Бонистика жана нумизматика коллекциясы

4.Кино документтер коллекциясы

5.Документтер коллекциясы

6.Этнография коллекциясы

7.ИЗО жана скульптура коллекциясы

8.Негативтер жана фото документтер коллекциясы

Баалуу металдар коллекциясында күмүштөн жасалган шакек,билерик,оймок,топчу,сырга,бой тумар,желбирөөч,чач папик,кемерлер ошондой эле Кыргыз Республикасынын алтын жана күмүш тыйындары сакталат.Курал жарактар коллекциясында болсо байыркы мезгилден баштап XX –кылымга чейинки курал жарактар сакталууда.Мисалы чокмор,ай балта,найза ,кылыч,канжар,мылтык жана башкалар.

Бонистика коллекциясында 1900-жылдан баштап азыркы мезгилге чейин колодонулуп жаткан акча бирдиктери.Нумизматика коллекциясында орден, медалдар,значоктор жана тыйындар.

Документтер коллекциясы баалуу материалдарга бай.Ош уъездинин Курманжан датканын ,Анжиян көтөрүлүшүнүн ,Большевиктердин, алгачкы комсомолдордун,Жараандык жана Улуу Ата Мекендик согуштун, Түштүк Кыргызстандагы женил жана оор өнөр жайлардын документтери сакталууда.

Этнография коллекциясы экиге бөлүнөт,Жумшак жана катуу этнорграфия.Катуу этнографияда металдан, жыгачтан, чоподон,айнектен,гипстен,пластмассадан,сөөктөн жасалган буюмдар бар.

Жумшак этнографияда жүндөн териден кездемеден жасалган турмуш тиричиликте колднулуучу буюм тайымдар жана улуттук кийим кечелер,үй жасалгалоодо колдонулуучу буюмдар сакталат.

Жогоруда аталып кеткен коллекцияларды кабыл алуу,талапка ылайыктуу сактоо,өз убагында дарылоо,желдетүү,майлоо илимий казына бөлүмүнүн негизги милдети.

Мындан сырткары белгилүү тема боюнча илимий иш жазуу менен бигеликте музейдин карамагындагы ар бир буюмга карточка жазылат.Жогорку жана атайын окуу жайларынан келген студенттерге көмөк көрсөтүлөт.Семинар жана тегерек столго катышып, убактылуу көргөзмө уюштурулп турат.

2011өжылда 2000 даана буюм санарипке киргизилди,азыркы мезгилде калган экспонаттарды санарипке киргизүү улантылып жатат.