«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музей комплексине кош келиңиз

Жаратылыш бөлүмү

Жаратылыш бөлүмү

        Жаратылыш бөлүмүнө төмөнкү буюмдардын коллекциясы сакталып турат.

        Экспозиция залында Кызыл китепке киргизилген жаныбарлар, дары чөптөрдүн түрлөрү, М:ромашка, зире, какым, ит мурун, чай чөп. 

         Экология жөнүндө китеп журналдар, буклеттер, омурткасыздар коллекциясы, курулуш материалдары, минералдык сырьелор, ошондой эле,Сулайман тоодогу канаттуулардын түрлөрү:торгой, кекилик, чымчык,мезгили менен келип кеткен куштар жана үңкүрлөрдүн абалына көзөмөл жүргүзүп турабыз. Илимий-изилдөө иштерине бөлүмдөгү ар бир илимий кызматкер белгилүү тема боюнча ишин жүргүзөт. Пландын негизинде газета журналдарга макала жарыялап турабыз. Жогорку окуу жайларга жана мектептерге лекция окуп келебиз.Тегерек стол, семинарларды өткөзүп бөлүм боюнча катышып турабыз. Музейдин фондунда экспонаттардан көргөзмө уюштурууга көмөк көрсөтөбүз. Жаратылыш бөлүмүнө керектүү болгон экспонаттарды кабыл алып, дарылап андан кийин китепке киргизебиз.