Башкы музей
Башкы музей

«Сулайман-Тоо»улуттук тарыхый-археологиялык музей комплекси Кыргызстандагы эң ири музейлердин бири. Музейде кыргыз элинин улуттун сыймыгы болгон баалуу тарыхый жана маданий эстеликтери сакталып турат. Музей өзүнүн өнүгүү тарыхында бир нече …

Толук маалымат

Үңкүр комплекси
Үңкүр комплекси

Ноокат районундагы «Россия» колхозунун тарыхын чагылдырган тарых музейинин жаралуу таржымалы. 1979-жылы март айы. Мен мектепте тарых мугалими болуп иштөөчүмүн. Ошол жылы ар бир предмет боюнча кабинет уюуштургула деп талап болгон. Ошондо «Россия» колхозун…

Толук маалымат

Storage
Флора жана фауна

Сулайман-Тоонун өсүмдүктөр катмары жарым чөл жана талаа алкагына таандык өсүмдүктөр менен камтылган. Жан боорлорундагы талаа тибиндеги чөптөрдүн өмүр сүрүүсүалсыз.Талаа чөптөрүнүн флора курамы жарды. Эфемерлер да эфемероиддер да аз. …

Толук маалымат

БИЗДЕ ЭМНЕ БАР?